نمایش دادن همه 10 نتیجه

نمایش سایدبار
نمایش 24 36

بلوز زنانه کد 207BK

جنس: کرپ، حریر فرم: معمولی قد: روی کمر قد آستین: سه ربعیقه: گردطرح پارچه: سادهمورد استفاده: مجلسیروزمرهموارد بیشتر

بلوز زنانه کد 215W-B

جنس: ویسکوز، پلی استر فرم: معمولی قد: روی کمر قد آستین: بلند یقه: هفت طرح پارچه: طرح دار مورد استفاده: مجلسی ، روزمره موارد بیشتر

بلوز زنانه کد 216TRH.CR

جنس: کرپ، حریر فرم: معمولی قد: روی باسن قد آستین: سه ربعیقه: ایستادهطرح پارچه: طرح دارمورد استفاده: مجلسیروزمرهموارد بیشتر

بلوز زنانه کد 220PRN.DB

جنس: کرپ، حریر فرم: معمولی قد: روی باسن قد آستین: سه ربعیقه: ایستادهطرح پارچه: طرح دارمورد استفاده: رسمیمجلسیروزمرهموارد بیشتر

بلوز زنانه کد 221ANS.S

جنس: کرپ فرم: معمولی قد: روی باسن قد آستین: سه ربع یقه: ایستاده طرح پارچه: طرح دار مورد استفاده: رسمی ، مجلسی ، روزمره موارد بیشتر

بلوز زنانه کد 221CMR.K.KHR

جنس: کرپ، حریر فرم: معمولی قد: روی کمر قد آستین: بلندیقه: هفتطرح پارچه: طرح دارمورد استفاده: رسمیمجلسیروزمرهموارد بیشتر

بلوز زنانه کد 221GR.GLCRM

جنس: کرپ فرم: معمولی قد: روی باسن قد آستین: بلند یقه: ایستاده طرح پارچه: طرح دار مورد استفاده: رسمی ، مجلسی موارد بیشتر

بلوز زنانه کد 221LMO.DB

جنس: کرپ فرم: معمولی قد: روی باسن قد آستین: سه ربعیقه: ایستادهطرح پارچه: طرح دارمورد استفاده: رسمیمجلسیروزمرهموارد بیشتر

بلوز زنانه کد 222BRG.YW

جنس: کرپ فرم: معمولی قد: روی باسن قد آستین: بلند یقه: ایستاده طرح پارچه: طرح دار مورد استفاده: رسمی ، مجلسی ، روزمره موارد بیشتر

بلوز زنانه مدل 218WBL

جنس: کرپ، حریر فرم: معمولی قد: روی باسن قد آستین: سه ربع یقه: ایستاده طرح پارچه: طرح دار مورد استفاده: رسمی ، مجلسی ، روزمره موارد بیشتر